ZAKRES USŁUG:

Czym się zajmuję?

Usługi projektowe

Nadzór budowy

Kierowanie budową

i wiele innych

Status

10 lat doświadczenia

65 zbudowanych dróg

40 projektów drogowych

Doświadczenie / Realizacje

 

 • Inspektor Nadzoru:

  • 2015-obecnie Główny inspektor nadzoru specjalności drogowej na  budowie obwodnicy Ostrowa Wlkp w ciągu drogi ekspresowej S11 (II etap)
  • 2016 – Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Targówka – etap II
  • 2016 – Budowa ciągu drogowego Celestyny
  • 2016 – Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Targówka – etap I
  • 2016 – Modernizacja poprzez przebudowę dróg w miejscowości Dziadowice i Dziadowice Folwark
  • 2016 – Przebudowa ulicy powiatowej nr 4533P Południowej w Turku
  • 2016 -Przebudowa ulic wewnętrznych na Osiedlu Wyzwolenia, Zadanie nr 6: ciąg komunikacyjny od ulicy Wyszyńskiego do bloku nr 2
  • 2016 – Przebudowa ulic wewnętrznych na Osiedlu Wyzwolenia . Zadanie nr 1: ciąg komunikacyjny pomiędzy blokami 3 i 4
  • 2016 – Budowa drogi gminnej na odcinku pomiędzy ulicą P.O.W. a ulicą gen.Smorawińskiego w Turku
  • 2015 – Przebudowa ulicy wewnętrznej w regionie ulicy J. Dąbrowskiego w Turku
  • 2015 – Budowa ulicy Szymanowskiego na Osiedlu Zdrojki Lewe
  • 2015 Budowa ciągu komunikacyjnego51 kdx na Osiedlu Wyzwolenia w Turku
  • 2014 Przebudowa ulic wewnętrznych na osiedlu Wyzwolenia w Turku
  • 2014 Budowa ścieżki rowerowej i chodnika na ulicy Krasickiego i Walki Młodych w m. Tuliszków
 • Kierownik budowy:

  • 2014 Przebudowa (częściowa rozbudowa)  drogi krajowej nr 72 w m. Turek od km 31+907,15 do km 32+944,33
  • 2013 Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek od km 9+287 do km 17+707 na długości 8,420 km
  • 2012 Remont drogi krajowej nr 15 na odcinku  Koźmin – Jarocin od km 72+550 do km 74+600 o długości 2,05 km i od km 84+540 do km 88+360 o łącznej długości 5,9 km
  • 2012 Remont drogi krajowej nr 15 na odcinku Osowo – Obłaczkowo od km 106+000 do km 109+450
  • 2012 Remont drogi krajowej nr 92 na odc. Grzegorzew – Kłodawa od km 312+000 do km 320+400
  • 2011 Przebudowa drogi powiatowej nr 5595 Doruchów – Przytocznica na odcinku Godziętowy – Tokarzew – Doruchów
  • 2010 Rozbudowa drogi krajowej nr 12 odc. od km 292+066 do km 293+164. Chodnik i ścieżka pieszo -rowerowa długości łącznej 1,1km w m. Szczytniki
  • 2010 Przebudowa drogi krajowej nr 12 w m. Pleszew od km 238+980,74 do km 242+500
  • …i wiele innych
 • czerwiec 2010

  Zdobycie nieograniczonych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej nadanych przez Wielkopolską Izbę Inżynierów Budownictwa

 • Inżynier budowy:

  • 2007-2009 Budowa obwodnicy m. Nowe Skalmierzyce
  • 2009-2010 Przebudowa drogi krajowej nr 12 w m. Pleszew od km 238+980,74 do km 242+500

Doświadczenie projektowe

 

 • Wykonane projekty drogowe:

  • Przebudowa ulicy Kaliskiej oraz ul. Wąskiej w Turku
  • Przebudowa drogi wewnętrznej Al. NSZZ Solidarność w Turku
  • Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi – przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w m. Przykona
  • Utwardzenie terenu wzdłuż bloku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 3 – nawierzchnia z kostki betonowej
  • Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla modernizacji poprzez remont drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek od km 9+287 do km 17+707 
  • Opracowanie projektu oznakowania na czas prowadzenia robót związanych z „Budową oświetlenia ulicznego na ul. Kaliskiej dla dz. Nr 129/1 i 129/2 (obręb Feliksów) ”
  • ….a także projekty zjazdów publicznych i indywidualnych – projekty budowlane oraz stałej i tymczasowej organizacji ruchu związane z tymi zjazdami

   

Porozmawiajmy o Twoim projekcie